lørdag, april 26, 2008

Toppturen 2008 - 20. april

Når man først er begynt å samle på toppturer, så er det uhyre praktisk å gjøre unna tre stykker på én dag. Man er da et rasjonelt menneske. Sammen med Gunhild, Steven, Eli, Kjetil, Louise, Jørgen, Tuva og Klumpen dro vi ut for å leke i villmarka og delta i o-gruppas konkurranse hvor man kunne vinne en GPS-duppeditt hvis man skrev navn og adresse på postene som var plassert på alle tre toppene. En grov løype kan ses på kartet under. Til venstre er det en litt mer inngående beskrivelse av løypa, i hvert fall for folk som er noenlunde kjent i området fra før.Ingen av toppene er spesielt høye, det som kjennetegner dem er at de er temmelig korte og bratte. Særlig gjelder dette den første toppen, Jøtnafjell. Det har selvsagt litt å si fra hvilken retning man kommer, vi valgte en så bratt sti at jeg ville hatt seriøse problemer med å kravle meg oppover hadde det falt aldri så lite nedbør - vi befinner oss på vestlandet, så her betyr nedbør regn. Alltid. - i inneværende døgn.
JøtnafjellRisbrekka - mot vest
Risbrekka - mot vest
Risbrekka - Jørgen, Gunhild, Eli
Jøtnafjell - Jørgen
Risbrekka - Louise

Risbrekka - Steven og Klumpen
På vei mot topp 3, Arka - Gunhild

Mien, Jørgen, Steven, Eli, Kjetil
På Arkatoppen - Kjetil dokumenterer
Eivindsvannet

Jeg hadde forventet at det skulle riktig myldre av folk på toppene denne søndagen, den første riktige sommerdagen i år. Med tanke på hvor folksomt det er på den årlige turen til Håvåshytta, så var jeg forberedt på å køe litt enkelte steder. Men det var slett ikke nødvendig, gruppa vår på sju personer utgjorde faktisk en anseelig prosentdel av dagens deltakere.

Strålende vær, men bare 48 besøkte toppene på Risbrekka, Jøtnafjell og Arka på samme turen. Alle som registrerer seg med navn, telefonnummer og mappenummer i utlagt bok mellom kl. 08.00 og 18.00 denne dagen var med i trekningen av en GPS gitt av Brommeland Kommunikasjon AS. (HIL O-gruppa)

0 kommentarer: